Rodinný tábor 2020

Termín:  26. 7. - 1. 8. 2020

...do každého počasí

Ef 4,22-24: Odložte dřívější způsob života, staré lidství, které hyne klamnými vášněmi, obnovte se duchovním smýšlením, oblečte nové lidství, stvořené k Božímu obrazu ve spravedlnosti a svatosti pravdy.

V tomto textu nacházíme tři výzvy. Odložte ... obnovte ... oblečte.

První výzva: odložte, zní poněkud proti duchu doby, který říká – shromažďujte, získávejte, dosahujte.... Ale prostor v našem srdci, mysli i diáři není nekonečný. Jedno může bránit druhému. Pokud chceme něco nového obléknout, je třeba něco starého odložit. Pojďme hledat to, co skutečně potřebujeme, co je dobré a užitečné a naopak rozlišovat to, co nepotřebujeme, co překáží, dusí. A hledat odvahu k tomu to skutečně odložit. Pročistit naše srdce, naše domovy i naše diáře od toho co v nich být nemá, protože to brání životu. Nadechnout se 🙂 a v druhém kroku dát Duchu prostor k tomu, aby to byl právě On, kdo vyprázdněná místa zaplní tím, co tam skutečně být má. Nechat se obnovit duchovním smýšlením.

Poslední výzvou úryvku je to, co asi většina z nás zaslechne nejčastěji, tedy: oblečte! Co ale máme obléknout? Jistě chápeme, že tato výzva nás nevysílá do obchodu pořídit si nějaký pěkný oděvní kus. To “oblečení” by se mělo týkat naší podstaty samé, ne jen povrchu našeho těla. Mělo by se týkat našeho srdce, nás samých do naší nejzažší hloubky. Naše srdce je totiž to, co určuje samou podstatu našeho lidství. Můžeme být erudovaní profesionálové, sportovci, skvěle ovládat nejaké řemeslo, nebo máme plné nasazení pro naše vztahy. A nic z toho není špatné. Skutečná hodnota toho všeho však stojí a padá s postojem našeho srdce. Stojí a padá s tím, jaké je naše lidství. Pojďme hledat jaké má být naše nové lidství k němuž jsme voláni, přijímat ho a v jeho plnosti, ve svobodě a radosti vykročit s odvahou a v síle Kristově…. do každého počasí :-).

Přijměte prosím pozvání na naše Rodinné tábory.

Věříme, že Pán Bůh bude ten, který bude konat, který nás bude učit a vést. Zažili jsme Jej takto na Rodinných táborech YWAM na Slovensku a v našich modlidbách Jej zveme do Čech se stejnou vroucností, jako naši přátelé z přípravného týmu na Slovensku. Věříme, že pokud naše pozvání přijmete, budeme Jej moct spolu chválit a vyvyšovat Jeho jméno.

Těšíme se na vás!

Zakladatelé Rodinných táborů na Slovensku Robert a Amy Rummage (USA)

Robert a Amy Rummage žijí se svými osmi dětmi ve Fort Mill v Jižní Karolíně v USA. V červnu oslaví 28. výročí jejich manželství. V letech 1992-1999 žili na Slovensku a pomáhali zakládat místní pobočku YWAM. V roce 1996 během “Leadership Training School” v Budapešti dal Bůh Amy vizi začít rodinné tábory na Slovensku.

Rachel, Nathan, Sarah a Daniel se narodili v Bratislavě, Rebecca, Bethany, Eden a David ve Spojených státech.

Dnes Robert slouží jako pastor modliteb a přímluv a společně s Amy jsou staršími v církvi Morningstar Fellowship Church.

Jejich děti mají velice různorodé zájmy, schopnosti a způsoby života - například tanec, elektrotechniku, hru v orchestru, umění, sporty, péči o děti a misijní výjezdy.

Jako rodina společně mají rádi turistiku, cestování a dobrodružství.

U vás doma.

Pro některé aktivity vám budeme zasílat materiály (nechte se překvapit!), proto je tato akce spojená s registrací a poplatkem 500 Kč.

Registrace
Před odeslaním formuláře prosím zkontrolujte všechny zadané údaje. Děkujeme.